* แตรวง (เครื่องเป่า ) 5,900 บาท
* แตรวง (ประยุกต์ ) 6,500 บาท
* หมอขวัญ เช็คราคาภายหลัง
ราคาอาจเปลี่ยนแปงขึ้นอยู่กับระยะทาง