รับจัดโต๊ะจีน โต๊ะจีนอร่อย โต๊ะจีนราคาถูก รายการอาหารโต๊ะจีนคุณภาำพ ต้อง โต๊ะจีน จ๊ะเอ๋
น้ำอัดลม (ขวดละ 1 ลิตร) ลังละ 200 บาท 12ขวดต่อลัง
โซดา คลับ 60 (500 มิลลิลิตร) ลังละ 100 บาท 24ขวดต่อลัง
น้ำดื่ม คริสตัล (500 มิลลิลิตร) ลังละ 100 บาท 24ขวดต่อลังัง
* หมายเหตุ สามารถสั่งมาให้เพียงพอกับจำนวนที่ใช้ ใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นตามความเป็นจริง
คิดค่าขวดหากสูญหายหรือชำรุด