เดนซเซอร์ สาวสวย
4 คน ราคา 4,000 บาท
6 คน ราคา 6,000 บาท
8 คน ราคา 7,800 บาท
โคโยตี คนละ 1,500 + ค่าเดินทาง 2,000 บาท

ราคาอาจเปลี่ยนแปงขึ้นอยู่กับระยะทาง