วงดนตรี อิเลคโทนคาราโอเกะ พร้อมนักร้อง 2 คน
ราคา 4,500 - 5,500 บาท

อ๊อพชั่น เพิ่ม
* เวทีขนาด 4x3 เมตร ราคา 3,500 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปงขึ้นอยู่กับระยะทาง)
* เวทีขนาด 6x3 เมตร ราคา 4,500 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปงขึ้นอยู่กับระยะทาง)
* เวที มีขนาดสูงสุดถึง 20 เมตร โปรดเช็คราคางานต่องาน
* ไฟพาแสง 16 ดวง ราคา 3,800 บาท
ราคาอาจเปลี่ยนแปงขึ้นอยู่กับระยะทาง>